Nie wybrano księgarni zmień

Planowanie logistyczne.Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk
QRCode do książki Planowanie logistyczne.Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk

Planowanie logistyczne.Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk

Śliwczyński Waldemar
wydawnictwo: Instytut Logistyki I Magazynowania
ISBN: 9788387344788
Kod/EAN: 9788387344788
oprawa: miękka
dostępność: brak
kategoria: logistyka | przedmioty zawodowe
Stan: nowy, z księgarni P B

Ocena czytelników:  

33.08
vat 5%

rok wydania: 2008 (wyd.2 zmienione)
stron: 330
format: B5
oprawa: miękka


W książce omówiono wiele powiązanych wzajemnie obszarów planowania, składających się na logicznie uporządkowane decyzje zaopatrzenia, wytworzenia i dostarczenia produktów na docelowy rynek, podporządkowane celom obsługi klienta, wielkości sprzedaży i zysku.
Przedstawione w 14 rozdziałach zagadnienia zintegrowanego planowania procesów i systemów logistycznych w łańcuchach dostaw dotyczą zarówno planowania logistyki, jak i zasad systemowo powiązanego planowania logistycznego. Zagadnienia planowania zaprezentowano zarówno w zakresie planowania operacyjnego, jak i planowania kosztów oraz budżetowania. Ponadto omówiono zagadnienia kontroli opracowanych planów, zarządzania jakością oraz systemów informacji logistycznych, które również składają się na podejmowanie rozważnych decyzji planistycznych w logistyce. Zagadnienia planowania logistycznego na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym w wielu obszarach planowania przepływu materiałów – zaopatrzenia, zapasów, magazynowania, produkcji, transportu i dystrybucji zilustrowano rysunkami i przykładami obliczeniowymi. Warsztat narzędziowy książki – metody, przykłady obliczeń, ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania – może być przydatny w przekazywaniu wiedzy oraz wytłumaczeniu i zobrazowaniu przez nauczycieli roli i praktycznego zastosowania planowania w zarządzaniu logistyką.

Książka jest pierwszą w Polsce próbą całościowego ujęcia zagadnień planowania przepływu materiałów w łańcuchach i sieciach dostaw. Treść podręcznika jest zgodna z programem nauczania przedmiotu planowanie logistyczne. Podręcznik jest adresowany do uczniów techników i szkół policealnych. Książka może być przydatna także dla studentów pierwszych lat studiów uczelni ekonomicznych i technicznych. Przedstawione przypadki zastosowań i przykłady liczbowe mogą znaleźć praktyczne odniesienie w pracy logistyków w przedsiębiorstwach.

Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej na podstawie opinii rzeczoznawców: prof. dr hab. Antoniego Smuszkiewicza, mgr Ewy Chylickiej, dr hab. Jacka Szołtyska i dr Pawła Romanowa.

Numer dopuszczenia: 22/2008


SPIS TREŚCI:

1. WPROWADZENIE DO PLANOWANIA W LOGISTYCE
1.1. Planowanie - część składowa zarządzania w przedsiębiorstwie
1.2. Poziomy planowania w przedsiębiorstwie
1.3. Cykl i okres planowania
1.4. Procedura i organizacja planowania
1.5. Metody planowania w logistyce
1.6. Planowanie strategiczne
1.7. Strategia logistyczna a strategia przedsiębiorstwa
1.8. Planowanie taktyczne
1.9. Planowanie operatywne (operacyjne)
1.10. System i metody sterowania w logistyce

2. SIEĆ i ŁAŃCUCHY DOSTAW
2.1. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa – łańcuchy i sieci dostaw
2.2. Sieć zaopatrzenia i kooperacji produkcji
2.3. Sieć dystrybucji
2.4. Zintegrowany łańcuch i sieć dostaw
2.5. Efektywność łańcuchów i sieci dostaw
2.6. Analiza popytu w łańcuchu dostaw
2.7. Analiza poziomu obsługi w łańcuchu dostaw
2.8. Analiza kosztów łańcucha dostaw
2.9. Analiza wykorzystania zasobów sieci dostaw
2.10. Poprawa funkcjonowania sieci dostaw

3. PLANOWANIE POTRZEB W SIECI DOSTAW
3.1. Węzeł logistyczny w sieci dostaw
3.2. Kolejność analizy i planowania w sieci dostaw
3.3. Algorytm planowania i projektowania sieci dostaw
3.4. Wyznaczanie lokalizacji węzłów w sieci dostaw
3.5. Planowanie potrzeb w sieci dystrybucji
3.6. Planowanie potrzeb w sieci zaopatrzenia i kooperacji produkcji
3.7. Przykłady sieci zaopatrzenia i dystrybucji

4. ANALIZA UWARUNKOWAŃ PLANOWANIA CENTRUM DYSTRYBUCJI
4.1. Analiza sytuacyjna centrum dystrybucji w łańcuchu dostaw
4.2. Analiza obrotu centrum dystrybucji
4.3. Analiza uwarunkowań dla transportu zewnętrznego
4.4. Położenie geograficzne centrum dystrybucji
4.5. Analiza uwarunkowań magazynowania

5. ANALIZA I PLANOWANIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SIECI DOSTAW
5.1. Program magazynowania
5.2. Obliczanie przestrzeni i powierzchni magazynowania
5.3. Obliczanie cykli transportowych i operacyjnych w procesie magazynowania
5.4. Planowanie ilości wymaganych środków technicznych w procesie magazynowym
5.5. Obliczanie zatrudnienia w centrum dystrybucji
5.6. Analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych centrum dystrybucji
5.7. Analiza potrzeb przewozowych i liczby środków transportu dla dostaw i wysyłek centrum dystrybucji
5.8. Obliczanie przewozów - planowanie tras transportowych i załadunku

6. PLANOWANIE PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW
6.1. Otoczenie przepływu materiałów w przedsiębiorstwie
6.2. Cel, zadania i zakres obowiązków w planowaniu przepływu materiałów
6.3. Cykl dostawy i punkt rozdzielający w planowaniu przepływu materiałów
6.4. Proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie
6.5. Struktura wyrobu
6.6. Marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu
6.7. Planowanie potrzeb materiałowych
6.8. Planowanie zakupów i dostaw w procesie zaopatrzenia materiałowego
6.9. Ocena zapotrzebowania i procedury zakupowe
6.10. Proces kwalifikacji dostawcy
6.11. Rola zaopatrzenia w planowaniu przepływu materiałów
6.12. Podejście Just in Time w planowaniu przepływu materiałów

7. PLANOWANIE PRODUKCJI
7.1. Uwarunkowania planowania produkcji w przedsiębiorstwie
7.2. Planowanie sprzedaży i produkcji
7.3. Planowanie produkcji. Plan główny
7.4. Planowanie zapotrzebowania na zasoby przedsiębiorstwa
7.5. Zarządzanie popytem
7.6. Główny harmonogram produkcji
7.7. Normatywy planowania produkcji. Wielkość partii produkcyjnej
7.8. Wstępne planowanie wykorzystania potencjału produkcyjnego
7.9. Planowanie zadań i obciążeń produkcyjnych. Harmonogram produkcji
7.10. Bilansowanie zadań produkcyjnych ze zdolnością produkcyjną
7.11. Sterowanie produkcją

8. OCENA WYKONANIA PLANU. STEROWANIE PRODUKTYWNOŚCIĄ
8.1. Ocena wykonania planu
8.2. Produktywność a produkcja
8.2.1 Standardy w ocenie planów logistycznych
8.2.2 Mierniki wykonania planu
8.3. Pomiar produktywności
8.4. Śledzenie i sterowanie produktywności
8.5. Metody poprawy produktywności

9. PLANOWANIE KOSZTÓW LOGISTYKI
9.1. Podstawy planowania kosztów logistyki
9.2. Zakres kosztów logistyki
9.3. Ewidencja i analiza kosztów
9.4. Rachunek kosztów logistyki
9.5. Kalkulacja kosztów
9.6. Budżetowanie w logistyce

10. DECYZJE LOGISTYCZNE W PROCESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
10.1. Plan - zbiór decyzji i zobowiązań
10.2. Proces podejmowania decyzji
10.3. Problemy decyzyjne i ryzyko w procesie podejmowania decyzji
10.4. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych
10.5. Podejmowanie decyzji a odpowiedzialność w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa

11. SYSTEM IMFORMACYJNY PLANOWANIA W LOGISTYCE
11.1. Dane i informacje - podstawa planowania
11.2. Zintegrowany system informacyjny logistyki przedsiębiorstwa
11.3. Informacje na poziomie planowania strategicznego logistyki (długookresowego)
11.4. Informacje na poziomie planowania taktycznego logistyki (średniookresowego)
11.5. Informacje na poziomie planowania operatywnego logistyki (krótkookresowego)

Pytania kontrolne do rozdziału 11
Testy sprawdzające do rozdziału 11

Literatura pomocnicza

Książka "Planowanie logistyczne.Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk"
Śliwczyński Waldemar

Średnia ocena czytelników(0):   0
Tutaj możesz dodać własną

Poinformuj znajomego wyślij wiadomość

Planowanie logistyczne.Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk

Śliwczyński Waldemar

FB

TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki